Kho bạc nhà nước hà tĩnh mới nhất

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm soát chi của KBNN Hà Tĩnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt cao hơn mức bình quân cả nước

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt cao hơn mức bình quân cả nước

Nguồn vốn bảo đảm, thời tiết thuận lợi, lao động dồi dào kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 5.568 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm.