Kỳ họp cuối năm mới nhất

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành bế mạc Kỳ họp 17

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành bế mạc Kỳ họp 17

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đi vào buổi làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng.

HĐND thành phố Hà Tĩnh quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH năm 2023

HĐND thành phố Hà Tĩnh quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH năm 2023

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại các địa phương góp ý trách nhiệm vào các nội dung sẽ trình Kỳ họp thứ 11

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại các địa phương góp ý trách nhiệm vào các nội dung sẽ trình Kỳ họp thứ 11

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đã góp ý trách nhiệm và sát thực tiễn liên quan đến các nội dung dự thảo về đầu tư công, thu ngân sách, tài nguyên - môi trường và các chính sách về giáo dục, văn hóa trình Kỳ họp thứ 11, HĐND