Hỗ trợ mới nhất

Chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức để phát triển kinh tế

Chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức để phát triển kinh tế

Đẩy mạnh chuyển đổi số, người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã dễ dàng tiếp cận kiến thức để phát triển kinh tế, từ đó nỗ lực thoát nghèo và làm giàu bằng ý chí tự lực tự cường.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT dự ngày hội đại đoàn kết, trao hỗ trợ gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT dự ngày hội đại đoàn kết, trao hỗ trợ gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xâ

Chính sách giảm nghèo đa chiều tiếp sức hộ đặc biệt khó khăn huyện Kỳ Anh

Chính sách giảm nghèo đa chiều tiếp sức hộ đặc biệt khó khăn huyện Kỳ Anh

Thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tạo mọi điều kiện để hộ khó khăn được tiếp cận kịp thời các nguồn lực hỗ trợ nhằm vươn lên trong cuộc sống.

Cẩm Xuyên khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở sông Ngàn Mọ

Cẩm Xuyên khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở sông Ngàn Mọ

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân ở thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Ngàn Mọ.