Kỳ Anh mới nhất

Bồi thường thỏa đáng cho người dân ảnh hưởng bởi dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

Bồi thường thỏa đáng cho người dân ảnh hưởng bởi dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tỉnh đang cấp tốc rà soát và sớm đề xuất HĐND tỉnh cho phép gia hạn chính sách để bồi thường thỏa đáng cho người dân huyện Kỳ Anh bị ảnh hưởng bởi dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.