Chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp mới nhất

Hà Tĩnh nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Hà Tĩnh nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Để tập trung phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, Hà Tĩnh đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 4

Chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 4

Hà Tĩnh và các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 4 vào tháng 10/2023. Đặc biệt lưu ý các vấn đề về đăng ký, đăng kiểm tàu cá và mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi khai thác trên biển.

Hà Tĩnh tăng cường xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Hà Tĩnh tăng cường xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Hà Tĩnh sẽ xử lý đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU).

Tiếp tục giám sát việc triển khai các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Tiếp tục giám sát việc triển khai các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp thực hiện chống khai thác IUU. Toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài, 99/99 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi lắp đặt thiết bị VMS...

Hà Tĩnh chống khai thác IUU để chung tay gỡ “thẻ vàng” của EC

Hà Tĩnh chống khai thác IUU để chung tay gỡ “thẻ vàng” của EC

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung cho đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Chống khai thác IUU vì lợi ích quốc gia, người dân và hình ảnh đất nước

Chống khai thác IUU vì lợi ích quốc gia, người dân và hình ảnh đất nước

Tại Hà Tĩnh, công tác chống khai thác IUU được tỉnh quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 2.957/2.957 tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, 101/101 tàu cá đang hoạt khai thác thủy sản vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).