Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 mới nhất

Những món quà đặc biệt ngày lễ 20/10

Những món quà đặc biệt ngày lễ 20/10

Từng xấp quần áo cũ, đồ dùng học tập và sách giáo khoa đến kinh phí được hỗ trợ nhân ngày lễ được chị em phụ nữ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) quy ra thành mì tôm, chào gói, nước uống, lương khô,… với mục đích cao cả là đến được với bà con vùng lũ.