Súng AK mới nhất

Đảm bảo trang bị, vũ khí, chế độ cho lực lương dân quân ở Hà Tĩnh

Đảm bảo trang bị, vũ khí, chế độ cho lực lương dân quân ở Hà Tĩnh

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương, đơn vị đã chăm lo thực hiện tốt công tác đảm bảo nơi ăn chốn ở, điều kiện huấn luyện, trang bị, vũ khí, chế độ cho các chiến sỹ sao vuông.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo quản tốt vũ khí, trang bị để bảo vệ biên giới

Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực bi