Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh mới nhất

Hà Tĩnh đạt mục tiêu Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4% trong năm 2020

Hà Tĩnh đạt mục tiêu Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4% trong năm 2020

Với chính sách điều hành linh hoạt, thận trọng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 của Hà Tĩnh tăng 3,45% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh tháng 10 giảm 0,34%

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh tháng 10 giảm 0,34%

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước, trong đó, khu vực thành thị giảm 0,1% và khu vực nông thôn giảm 0,44%.