Quyết toán mới nhất

Cục Thuế Hà Tĩnh tăng cường các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022

Cục Thuế Hà Tĩnh tăng cường các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022

Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ qua nhiều kênh thông tin để người nộp thuế là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 trước thời hạn ngày 31/3/2023.

Đảm bảo thanh quyết toán thông suốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022

Đảm bảo thanh quyết toán thông suốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đảm bảo hệ thống thanh quyết toán cuối năm thông suốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2022.