Huyện nghi xuân mới nhất

Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

Tín hiệu tích cực từ thị trường khi giá tôm được dự báo có xu hướng tăng từ nay đến đầu quý I/2024 được xem động lực giúp người nuôi tôm tại Hà Tĩnh hăng hái thả nuôi vụ tôm thu - đông.

Giáo dục lịch sử, bồi đắp truyền thống cho học sinh Nghi Xuân

Giáo dục lịch sử, bồi đắp truyền thống cho học sinh Nghi Xuân

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp truyền thống cho các em học sinh.