Tình quân dân mới nhất

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Phát huy truyền thống của quân đội anh hùng, những người lính trong LLVT Hà Tĩnh hôm nay luôn quan tâm đến việc thắt chặt tình quân dân cá - nước bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm tình quân dân ở Hương Khê

Nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm tình quân dân ở Hương Khê

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa đã được thực hiện trong Chương trình “Xuân biên giới, ấm tình quân dân” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp tổ chức tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê).