Văn hóa mới nhất

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Cẩm Thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Tháng 9 tới, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ bước vào cuộc sát hạch xã nông thôn mới kiểu mẫu nên cả hệ thống chính trị đang vào cuộc tích cực xây dựng, củng cố các tiêu chí.

Thêm một lần lưu luyến với Trường Lưu

Thêm một lần lưu luyến với Trường Lưu

Lễ kỷ niệm năm sinh các danh nhân dòng họ Nguyễn Huy và đón Bằng công nhận di sản Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu đã khép lại trong những dư âm đẹp đẽ về lòng tự hào, về khát vọng dựng xây. Qua đây, tiếp tục tô đậm niềm tin về một mạch nguồn văn hoá luôn

Xây dựng không gian văn hóa đọc cho người thành phố Hà Tĩnh

Xây dựng không gian văn hóa đọc cho người thành phố Hà Tĩnh

Từ ý tưởng xây dựng phố sách, tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, TP Hà Tĩnh đang từng bước đưa văn hóa đọc thực sự trở thành nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, góp phần phát triển, bồi đắp văn hóa, con người Thành Sen.

Đề cương về văn hóa Việt Nam - khởi nguồn và động lực phát triển

Đề cương về văn hóa Việt Nam - khởi nguồn và động lực phát triển

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - khởi nguồn và động lực phát triển” đã giúp các đại biểu Hà Tĩnh cũng như cả nước hiểu rõ hơn giá trị to lớn của đề cương sau 80 năm ra đời, song hành cùng sự phát triển không ngừng đi lên của d

Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Hà Tĩnh tại Festival “Về miền quan họ”

Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Hà Tĩnh tại Festival “Về miền quan họ”

Du khách trong nước và quốc tế sẽ được tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh đã được UNESCO và Nhà nước vinh danh như: dân ca ví, giặm, ca trù Cổ Đạm, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, cầu ngư Nhượng Bạn... tại Festival “Về miền quan họ” ở Bắc Ninh

Đồng chí Trường Chinh với Đề cương Văn hóa Việt Nam

Đồng chí Trường Chinh với Đề cương Văn hóa Việt Nam

Để chống lại chính sách văn hóa phản động của thực dân Pháp - phát xít Nhật và tay sai của chúng, chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải lương, bi quan, bế tắc..., đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo Đề cương Văn hóa Việt Nam. Đề cương