Công đoàn mới nhất

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Công đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh vì quyền, lợi ích đoàn viên

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu: “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Ngày hội của đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Ngày hội của đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh được tiến hành bài bản, trở thành ngày hội của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đây cũng là điều kiện để tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XI

Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

Thực hiện chủ trương phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức công đoàn, từ 24 - 28/3/2023, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập mới 3 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 68 đoàn viên.

Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, phấn đấu giữ vững thành tích là lá cờ đầu của ngành y tế.

Đại hội điểm công đoàn trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Đại hội điểm công đoàn trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh sẽ triển khai các giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Công đoàn Hà Tĩnh hướng về cơ sở, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Công đoàn Hà Tĩnh hướng về cơ sở, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã và đang thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.