Người Hà Tĩnh mới nhất

Để văn hóa - con người Hà Tĩnh trở thành sức mạnh to lớn

Để văn hóa - con người Hà Tĩnh trở thành sức mạnh to lớn

Nghị quyết số 18-NQ/TU về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới là sự tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, mạch nguồn truyền thống, sức mạnh của con người quê hương, tạo động lực mới trên hành

Thắm xanh một dải non Hồng

Thắm xanh một dải non Hồng

Mùa xuân, khi những nhành cây trổ lá cũng là lúc người người nghĩ về Đảng ta. Cũng là lẽ thường tình thôi, bởi từ khi có Đảng, mùa xuân mới thực thắm xanh trên dải đất nghìn năm văn hiến, xóa tan bao đêm tối mịt mùng.

Canh giữ biển trời cho Tổ quốc vào xuân (bài 3): Viết tiếp trang sử vẻ vang nơi tuyến đầu

Canh giữ biển trời cho Tổ quốc vào xuân (bài 3): Viết tiếp trang sử vẻ vang nơi tuyến đầu

Vinh dự được gắn bó với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, những cán bộ, chiến sĩ người Hà Tĩnh cũng như ở mọi miền đất nước luôn nỗ lực rèn luyện, phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Tấm gương anh dũng,

Đoàn công tác vùng Trnava - Slovakia chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Đoàn công tác vùng Trnava - Slovakia chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn đoàn công tác vùng Trnava - Cộng hòa Slovakia quảng bá những tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa quê hương và con người Hà Tĩnh đến với các đối tác quốc tế để ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu