Lễ hội hải thượng lãn ông lê hữu trác mới nhất

Nhân lên nét đẹp văn hóa của lễ hội ở Hà Tĩnh

Nhân lên nét đẹp văn hóa của lễ hội ở Hà Tĩnh

Nước ta có một kho tàng lễ hội khá lớn lưu giữ hàng ngàn năm nay với nhiều nét đặc sắc, độc đáo và hầu hết đều gắn với mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm. Lễ hội đã phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người dân Việt Nam nói chung, người Hà Tĩnh nói r

Những giá trị di sản của lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Những giá trị di sản của lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngày càng lan tỏa đến mọi miền.

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Cùng với lễ khai hội vừa diễn ra, hiện, công tác chuẩn bị cho các nội dung phần chính hội trong lễ hội Hải Thượng Lãn Ông xuân Quý Mão 2023 đã được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoàn tất, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và có tính giáo dục cao.