Cầu treo mới nhất

3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 22,5 triệu USD

3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 22,5 triệu USD

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2021 (1-3/1), cán bộ Hải quan Hà Tĩnh tại các cửa khẩu túc trực 24/24h để thông quan đầu năm cho doanh nghiệp trên địa bàn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22,5 triệu USD.

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tăng cường triển khai đồng bộ biện pháp ngăn chặn tại các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà khu vực biên giới đất liền, không để vượt biên trái phép vào nội địa.