Kỳ họp HĐND huyện mới nhất

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Tại kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Can Lộc, Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND trong năm 2021 và những năm tiếp theo.