Kênh mương thủy lợi mới nhất

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 80%

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 80%

Theo kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến năm 2025, diện tích cây trồng cạn chủ lực, tập trung được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt tỷ lệ 30% và tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt t

Lộc Hà huy động hơn 20.000 ngày công làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân 2021

Lộc Hà huy động hơn 20.000 ngày công làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân 2021

Để đảm bảo 4.855 ha đất canh tác vụ xuân 2021 thắng lợi, các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung ra quân làm giao thông, khơi thông kênh mương thủy lợi… phục vụ sản xuất.