Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội mới nhất

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đã góp ý nhiều giải pháp về các vấn đề phát triển đô thị, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, phát huy lợi thế du lịch, cảng biển...

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Hội Đồng hương và CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội thường xuyên quan tâm theo dõi, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.