Sự hài lòng của người dân mới nhất

Thị xã Kỳ Anh đạt thứ hạng cải cách hành chính cao nhất từ trước đến nay

Thị xã Kỳ Anh đạt thứ hạng cải cách hành chính cao nhất từ trước đến nay

TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính; phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo công khai, chính xác, góp phần động viên các tập thể, cá nhân.