Thủy điện Ngàn Trươi mới nhất

Giám sát chuyên đề phát triển năng lượng tại các Nhà máy Thủy điện ở Hà Tĩnh

Giám sát chuyên đề phát triển năng lượng tại các Nhà máy Thủy điện ở Hà Tĩnh

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn và Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) trong thời gian qua đảm bảo các quy định.