điện tử mới nhất

Người dân Hà Tĩnh dễ dàng khai lệ phí trước bạ điện tử mọi lúc, mọi nơi

Người dân Hà Tĩnh dễ dàng khai lệ phí trước bạ điện tử mọi lúc, mọi nơi

Không phải đến cơ quan thuế mà có thể ở mọi lúc, mọi nơi, người dân Hà Tĩnh cũng dễ dàng kê khai lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử. Chủ trương này được ngành thuế triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 13/3 nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính,

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực triển khai cuộc vận động thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực triển khai cuộc vận động thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang cùng với lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.