Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh mới nhất

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã quan tâm thực hiện các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Phát huy hơn nữa vai trò của người đại biểu dân cử ở Hà Tĩnh

Phát huy hơn nữa vai trò của người đại biểu dân cử ở Hà Tĩnh

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Thường trực HĐND các địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người đại biểu dân cử, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Kiểm soát nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo công bằng, hiệu quả

Kiểm soát nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo công bằng, hiệu quả

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị cần có chính sách phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đồng đều hơn, quan tâm động viên các địa phương thí điểm xây dựng tỉnh NT

ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục góp ý hoàn thiện Luật Đất đai

ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục góp ý hoàn thiện Luật Đất đai

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề xuất bổ sung về đăng tải thông báo thu hồi đất, thống nhất thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai và nhiều nội dung quan trọng...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho dự án cao tốc Bắc - Nam về đích

Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực và các ban HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực và các ban HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động.