Vua Hùng mới nhất

Chị em thị xã Hồng Lĩnh thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ Hùng Vương

Chị em thị xã Hồng Lĩnh thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ Hùng Vương

Những chiếc bánh chưng, bánh dày được chị em phụ nữ TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gói, nấu một cách công phu sẽ được tuyển chọn để dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương.