Luật Thanh niên mới nhất

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Tĩnh

Chương trình làm việc đã cung cấp tới đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nhiều thông tin từ thực tiễn, là cơ sở để đoàn có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan tình hình thanh niên tại Hà Tĩnh.