Thắp nến tri ân ở Hà Tĩnh mới nhất

Lung linh muôn ngọn nến tri ân Anh hùng Lý Tự Trọng

Lung linh muôn ngọn nến tri ân Anh hùng Lý Tự Trọng

Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, những ngọn nến đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp lên thể hiện sự tri ân đối với người đoàn viên thanh niên ưu tú đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng.