Ngày chủ nhật không dạy thêm mới nhất

Sôi nổi giải chạy hưởng ứng “Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

Sôi nổi giải chạy hưởng ứng “Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

Giải chạy “Sun day fun run - Bước chân ươm mầm xanh” do Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) tổ chức là hoạt động ý nghĩa nhằm rèn luyện sức khỏe cho giáo viên, học sinh và thiết thực hưởng ứng chủ trương “Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.