Thông báo truy tìm chủ sở hữu tài sản mới nhất

Thông báo truy tìm chủ sở hữu tài sản

Thông báo truy tìm chủ sở hữu tài sản

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo (lần 1) đến các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. .