Baomoi.com mới nhất

BIDV Nam Hà Tĩnh đồng hành “Phủ QR cho khách hàng tiểu thương

BIDV Nam Hà Tĩnh đồng hành “Phủ QR cho khách hàng tiểu thương"

Trong thời đại bùng nổ công nghệ, dịch vụ thanh toán bằng mã QR được hầu hết người tiêu dùng và các hộ kinh doanh ưu tiên sử dụng. Nắm bắt xu hướng đó, BIDV Nam Hà Tĩnh đã phát động chiến dịch “Tuyến phố không sử dụng tiền mặt”, “Phủ QR cho khách hàng tiể