Giáo sư Phong Lê mới nhất

Đến với Nguyễn Du là niềm vui và hạnh phúc lớn

Đến với Nguyễn Du là niềm vui và hạnh phúc lớn

Sau nhà văn Nam Cao và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tên tuổi mới đến với tôi - đó là Đại thi hào Nguyễn Du, như là đích đến và là hạnh phúc lớn trên chặng cuối hành trình nghề nghiệp của mình, trong trọn vẹn thập niên thứ hai thế kỷ XXI...