điều dưỡng tập trung mới nhất

Sẵn sàng điều dưỡng tập trung cho 4.200 người có công Hà Tĩnh

Sẵn sàng điều dưỡng tập trung cho 4.200 người có công Hà Tĩnh

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các đại biểu người có công tới điều dưỡng tập trung đợt 1/2024.