Môi trường không khói thuốc mới nhất

Xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc

Xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc

Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được các nhà hàng, khách sạn tại Hà Tĩnh tích cực thực hiện nhằm hướng tới xây dựng môi trường an toàn cho sức khỏe của khách hàng.

Hà Tĩnh đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023

Hà Tĩnh đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023

Với việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc là, Sở Y tế hướng đến mục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.