Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh mới nhất

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương và BCĐ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm toàn xã hội và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm toàn xã hội và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm chung của toàn xã hội và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải của riêng mộ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của BCĐ theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến

Thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định, qua kết quả 1 năm thực hiện cho thấy, chủ trương thành lập BCĐ cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Thời gian tới, ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, thời gian tới, ngành chức năng cùng thành viên BCĐ cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi theo nguyên tắc “tích