Đào tạo mới nhất

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: Từng bước khẳng định vị thế

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: Từng bước khẳng định vị thế

Trải qua 30 năm phát triển, với những nỗ lực không ngừng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã từng bước khẳng định vị thế, trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín của địa phương và nước bạn Lào.

Đào tạo về thuế, tiền lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đào tạo về thuế, tiền lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hà Tĩnh đã được đào tạo về lĩnh vực thuế, tiền lương, chính sách bảo hiểm nhằm điều hành, quản trị doanh nghiệp hiểu quả hơn.

Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng - Tạo dấu ấn trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng - Tạo dấu ấn trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo nhiều dấu ấn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh sau đào tạo.