Chiến tranh chống Mỹ mới nhất

Làng K130 - huyền thoại thời máu lửa

Làng K130 - huyền thoại thời máu lửa

Đế quốc Mỹ đã trút xuống xã Tiến Lộc, trong đó có làng Hạ Lội (nay là làng K130, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) gần 19.000 quả bom, 1.522 quả rốc-két, làm 57 người chết, 151 người bị thương. Vượt lên bao đau thương, mất mát, khắc nghiệt của chiến tranh

Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh – xứng danh đơn vị Anh hùng

Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh – xứng danh đơn vị Anh hùng

Qua 21 năm xây dựng và chiến đấu (từ năm 1968 đến 1989), Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế, xứng danh đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.