Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn mới nhất

Gió mùa tràn về, từ 30/12, Hà Tĩnh sẽ mưa rét

Gió mùa tràn về, từ 30/12, Hà Tĩnh sẽ mưa rét

Khu vực miền Trung trong đó có Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh. Các ngày từ 30/12 trở đi dự báo có mưa diện rộng, sẽ kéo dài sang cả những ngày đầu năm 2021.