Học sinh Hà Tĩnh mới nhất

Thí điểm thi online tập trung qua xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Thí điểm thi online tập trung qua xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Mô hình được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thực hiện thí điểm với hi vọng sẽ là giải pháp hiệu quả giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao, ngăn chặn các hành vi gian lận, giả mạo giấy tờ, nhờ người thi hộ...

Mạch nguồn hiếu học chảy mãi của đất Hồng Lam

Mạch nguồn hiếu học chảy mãi của đất Hồng Lam

Từ xưa tới nay, nói đến người Hà Tĩnh không thể không nói đến truyền thống hiếu học. Hiếu học đã trở thành mạch nguồn chảy mãi muôn đời của đất học Hồng Lam, bồi đắp nên những trầm tích văn hóa vô giá của vùng đất này.