Học sinh Hà Tĩnh mới nhất

Lộc Hà tuyên dương các tập thể, giáo viên, học sinh giỏi năm học 2022 - 2023

Lộc Hà tuyên dương các tập thể, giáo viên, học sinh giỏi năm học 2022 - 2023

8 tập thể, 6 giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 147 học sinh giỏi tỉnh, cấp quốc gia năm học 2022 - 2023 đã được huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tuyên dương, khen thưởng.

Các trường học ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5

Các trường học ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND tỉnh ban hành, học sinh mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục (học kỳ II) trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.