Học sinh mới nhất

Các trường học ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5

Các trường học ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND tỉnh ban hành, học sinh mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục (học kỳ II) trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.