Tiểu đoàn huấn luyên - cơ động mới nhất

Hà Tĩnh xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vững mạnh, rộng khắp

Hà Tĩnh xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vững mạnh, rộng khắp

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, cùng với việc phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng, Hà Tĩnh tập trung xây dựng các lực lượng bảo vệ biên giới khác theo hướng vững mạnh, đ

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ biên giới vững chắc

Phát huy truyền thống và kế thừa những chiến công đã đạt được, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập trung chăm lo xây dựng lực lượng, phát huy sứ mệnh, hoàn thành trọng trách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Hơn nửa tháng qua, 80 chiến sỹ trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP Hà Tĩnh) bước vào chương trình huấn luyện. Mỗi ngày trên thao trường của các chiến sỹ diễn ra trong không khí phấn khởi, khẩn trương, tích cực, hiệu quả và an toàn.