Truyền tải điện mới nhất

Truyền tải điện Hà Tĩnh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng

Truyền tải điện Hà Tĩnh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng

Thời gian qua, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước.