Lừa đảo qua điện thoại mới nhất

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, g