Chiến tranh mới nhất

Khẳng định tính chính nghĩa, sự giúp đỡ trong sáng của Việt Nam

Khẳng định tính chính nghĩa, sự giúp đỡ trong sáng của Việt Nam

Cách đây tròn 45 năm (7/1/1979 - 7/1/2024), hơn 11 nghìn người con Hà Tĩnh đã lên đường cùng quân và dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Bốn điều nghĩ về cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Ngã ba Đồng Lộc

Bốn điều nghĩ về cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Ngã ba Đồng Lộc

Dường như lịch sử đã tin Hà Tĩnh nên giai đoạn nào cũng chọn Hà Tĩnh, đặt lên vai Hà Tĩnh cái gánh nặng của sự sinh tồn dân tộc. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vai trò, vị trí ấy trở thành đặc trưng của Ngã ba Đồng Lộc.

“Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”

“Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”

Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Nhân dân Hà Tĩnh, với quyết tâm sắt đá “đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu” và tinh thần “địch phá một ta làm mười”, đã ngày đêm chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, bảo toàn cho những tuyến đường.

Chiến trường Đồng Lộc và chiến thắng của quân, dân ta

Chiến trường Đồng Lộc và chiến thắng của quân, dân ta

Sau Tết Mậu Thân 1968, Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Thời điểm này , Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương huy động lực lượng dồn sức cho Đồng Lộc, giữ vững mạch máu giao thông