Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ mới nhất

Hà Tĩnh phân bổ 18 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng

Hà Tĩnh phân bổ 18 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng

Nguồn kinh phí 18 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh được trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh

Kể từ khi tái lập tỉnh (tháng 9/1991), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thử thách, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, mở đường cho KT-XH của tỉnh phát triển.