Nhận diện thương hiệu mới nhất

Vinamilk và câu chuyện thay đổi nhận diện thương hiệu

Vinamilk và câu chuyện thay đổi nhận diện thương hiệu

“Vinamilk thay áo mới” là câu chuyện không chỉ thay đổi hình thức bên ngoài mà khẳng định những giá trị mang tính di sản của thương hiệu như chất lượng – uy tín – phát triển bền vững bằng một ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ hơn.

Nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk “phủ xanh” mạng xã hội

Nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk “phủ xanh” mạng xã hội

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới. Sau 47 năm không ngừng nỗ lực, Vinamilk đang từng bước trở thành công ty thực phẩm hàng đầu, tiếp tục sứ mệnh “chăm sóc” cốt lõi để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển