Tin Hà Tĩnh mới nhất trang 9

Đào tạo về thuế, tiền lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đào tạo về thuế, tiền lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hà Tĩnh đã được đào tạo về lĩnh vực thuế, tiền lương, chính sách bảo hiểm nhằm điều hành, quản trị doanh nghiệp hiểu quả hơn.

TRỰC TIẾP: Bế mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

TRỰC TIẾP: Bế mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.