Tin Hà Tĩnh mới nhất trang 9

Trường hợp nào công khai người vi phạm hành chính?

Trường hợp nào công khai người vi phạm hành chính?

Anh Nguyễn Trinh Hà (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trường hợp nào phải công khai người vi phạm hành chính? Trường hợp công bố công khai thông tin sai lệch thì xử lý như thế nào?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn ISO 15189 trong xét nghiệm y tế

Đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn ISO 15189 trong xét nghiệm y tế

Sau một thời gian kiên trì, phấn đấu, Khoa Hoá sinh của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã đạt chứng chỉ công nhận tiêu chuẩn ISO 15189 từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng.