Bộ Chỉ huy Quân sự mới nhất

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ

Trung tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng

Bộ CHQS, BĐBP và Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay - Lào) đã thực hiện đúng nghi thức; đồng thời trao đổi thông tin liên quan về biên giới, an ninh trật tự.