Trần Thế Dũng mới nhất

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo tiếp tục phát huy trách nhiệm từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt qu

Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao

Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh Hà Tĩnh phát huy cao trách nhiệm, đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh đồng hành, góp sức cho sự phát triển tỉnh nhà

Cựu chiến binh Hà Tĩnh đồng hành, góp sức cho sự phát triển tỉnh nhà

Lãnh đạo tỉnh mong muốn hội viên cựu chiến binh Hà Tĩnh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn

Tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn các đại biểu Hà Tĩnh truyền tải được tâm tư, kỳ vọng của đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng...

Sớm ban hành các văn bản đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, sửa đổi

Sớm ban hành các văn bản đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, sửa đổi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, đối với các quy định, các dự thảo văn bản của Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, sửa đổi bổ sung, cần sớm ban hành để triển khai thực hiện.