Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mới nhất

Tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn

Tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Trang bị nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng cho 480 bí thư chi bộ ở Cẩm Xuyên

Trang bị nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng cho 480 bí thư chi bộ ở Cẩm Xuyên

480 bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Chi bộ kiểu mẫu”

Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Chi bộ kiểu mẫu”

Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng mô hình và cụ thể hóa các tiêu chí về “Chi bộ 4 tốt” và “Chi bộ kiểu mẫu”.

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, luôn được BCH Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quan tâm, chú trọng đúng mức.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, các chi bộ Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò “hạt nhân” c

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện “hai tăng” đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu cho các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thạch Hà

Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thạch Hà

Từ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo", thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị ở huyện Hương Sơn

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị ở huyện Hương Sơn

Thời gian qua, ngoài những buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chú trọng triển khai nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề thiết thực, bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị ở địa phương.