Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương mới nhất

3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 22,5 triệu USD

3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 22,5 triệu USD

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2021 (1-3/1), cán bộ Hải quan Hà Tĩnh tại các cửa khẩu túc trực 24/24h để thông quan đầu năm cho doanh nghiệp trên địa bàn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22,5 triệu USD.

Hải quan Hà Tĩnh ứng dụng 27 hệ thống CNTT hiện đại hóa nền hành chính

Hải quan Hà Tĩnh ứng dụng 27 hệ thống CNTT hiện đại hóa nền hành chính

Tất cả hoạt động nghiệp vụ và các khâu quản lý nhà nước của Cục Hải quan Hà Tĩnh đều đã được tin học hóa và thực hiện bằng phương pháp điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước.