Tiêu chí nông thôn mới mới nhất

Giải cơn khát nước sạch cho người dân nông thôn Hà Tĩnh

Giải cơn khát nước sạch cho người dân nông thôn Hà Tĩnh

Nước sạch được đưa về tận thôn không chỉ mang lại cho người dân nhiều vùng quê Hà Tĩnh niềm vui khi được sử dụng nguồn nước đảm bảo chất lượng mà còn góp phần cho các địa phương sớm đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới.

Giữ bức tranh nông thôn mới bình yên nơi biên cương Hà Tĩnh

Giữ bức tranh nông thôn mới bình yên nơi biên cương Hà Tĩnh

Những người lính Biên phòng Hà Tĩnh luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn sự bình yên nơi phên dậu, phối hợp thực hiện tốt tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Tạo mọi điều kiện để người dân Hà Tĩnh tiếp cận pháp luật

Tạo mọi điều kiện để người dân Hà Tĩnh tiếp cận pháp luật

Chú trọng công tác bảo đảm thi hành pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục các văn bản mới; làm tốt công tác hòa giải cơ sở… là những cách làm được xã, phường, thị trấn tại Hà Tĩnh triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật hiệu quả.

Lộc Hà chú trọng huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa

Lộc Hà chú trọng huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa

Các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6 trong xây dựng NTM), góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt tinh thần cho người dân.

Người trong cuộc “hiến kế” xây dựng nông thôn mới

Người trong cuộc “hiến kế” xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh đã giành nhiều kết quả quan trọng trên hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua. Tại hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án tỉnh NTM, Báo Hà Tĩnh ghi lại những chia sẻ về cách làm của một số đơn vị, địa phương.

Vượt qua khó khăn, dồn sức đưa Hà Tĩnh sớm đạt tỉnh nông thôn mới

Vượt qua khó khăn, dồn sức đưa Hà Tĩnh sớm đạt tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đã đi qua nửa chặng đường thực hiện mục tiêu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trong khó khăn là kết tinh của tinh thần trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng ủng